Indonesia thông qua đạo luật thiến kẻ hiếp dâm trẻ em

Quốc hội Indonesia vừa thông qua đạo luật gây tranh cãi, với một loạt các hình phạt nghiêm khắc đối với những kẻ phạm tội hiếp dâm trẻ em.

Bình luận