Húc quá hăng, bò tót cắm sừng xuống đất, ngã chổng vó lên trời

(VTC News) - Bò tót húc quá hăng, mất đà chúi đầu cắm sừng xuống đất rồi ngã chổng bốn vó lên trời trong lễ hội ngày 5/10 tại thành phố Mexico, Mexico.

Phong Linh

Bình luận