Hiện trường vụ nhà xưởng cháy dữ dội trên đường Phạm Hùng

Hiện chưa có thống kê thương vong của vụ cháy này.

Bình luận