Hãy trả lại vỉa hè cho chị Điệp!

Tai nạn đã lấy đi của chị Điệp một bên chân, đừng cướp nốt cái quyền được đi lại an toàn trên vỉa hè của chị.

Bình luận