Hàng ngàn người dự lễ truy điệu phi công Trần Quang Khải

Lãnh đạo Nhà nước cùng hàng ngàn quân nhân và nhân dân đã đến dự và bày tỏ niềm tiếc thương sự hy sinh của Đại tá phi công Trần Quang Khải.

Bình luận