Hàn Quốc bỏ dần lưu hành tiền xu

(VTC News) - Tiền xu là thứ mà người Việt đã không sử dụng từ lâu, nhưng đến giờ, người Hàn Quốc mới tính đến chuyện bỏ nó đi.

VTC1

Bình luận

Vui

Ăn

Sao