Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An ứng phó với bão số 2 thế nào?

Hà Tĩnh, Thanh Hóa và Nghệ An đã gấp rút triển khai các biện pháp nhằm đối phó với sự đổ bộ trực tiếp của cơn bão số 2.

Bình luận