Hà Tĩnh: Không đóng phí nuôi ong sẽ bị đuổi khỏi địa phương

Người nuôi ong tại huyện Hương Khê, Hà Tĩnh bức xúc khi bị chính quyền ép thu phí nuôi ong dưới hình thức tự nguyện, ai không thực hiện nghĩa vụ này trong vòng 5 ngày sẽ bị đuổi khỏi địa phương.

Bình luận