Hà Nội: Hàng trăm cây xanh đổ gục trong bão, vì đâu nên nỗi?

Sau cơn bão số 1, người Hà Nội lại phải chứng kiến hình ảnh quen thuộc khi hàng trăm cây xanh bật gốc, đổ gục ngổn ngang trên các tuyến phố.

Bình luận