Video: Đã có 2 người chết nghi do nắng nóng kỷ lục ở Hà Nội

Tính đến thời điểm này, đã có 2 người ở Hà Nội chết dưới trời nắng nóng kỷ lục.

Bình luận