Hà Nội chọn phát triển đô thị 'xanh' hay 'xám'?

Hà Nội giải bài toán cây xanh thế nào khi còn hàng ngàn công trình cần xây dựng trong khi cây xanh thì không thể thiếu?

Bình luận