Há hốc mồm với màn ảo thuật cắt đứt dây thừng siêu đỉnh

Sợi dây thừng rõ ràng đã bị ảo thuật gia dùng kéo cắt đứt rất nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn là một sợi dây nguyên vẹn.

Bình luận