Tin tức mới nhất về giảm giá nhà ở
Đề xuất phương án tính tiền sử dụng đất mới để giảm giá nhà ở

Đề xuất phương án tính tiền sử dụng đất mới để giảm giá nhà ở

Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) đề nghị thay thế tiền sử dụng đất kiểu cũ bằng sắc thuế với thuế suất bằng 10-15% bảng giá đất.
Xem tiếp