Gặp nữ cảnh sát xinh xắn là huấn luyện viên chó nghiệp vụ duy nhất trong ngành công an

Trung uý Hà Thu Trang hiện đang là nữ huấn luyện viên chó nghiệp vụ duy nhất trong ngành công an.

Bình luận