Gặp gỡ người đàn ông ăn lá cây trừ bữa suốt hàng chục năm vì quá nghèo

Vì quá nghèo, không có đủ lương thực để ăn nên một người đàn ông ở Pakistan đã phải ăn lá và cành cây suốt 25 năm qua.

Bình luận