Cho phép gần 1 triệu m³ bùn thải đổ ra biển: Dân Bình Thuận bức xúc, hoang mang

Biển Vĩnh Tân là nơi nuôi sống hàng nghìn người dân địa phương, cũng là nơi cung cấp nguồn nước để nuôi trồng thủy sản; việc cấp phép nhận chìm lượng bùn thải lớn khiến người dân bức xúc, hoang mang.

Bình luận