Gã đàn ông liều lĩnh xông vào cửa hàng, cướp điện thoại của bé trai

Thấy bé trai đang chơi điện thoại một mình, người đàn ông mở cửa vào dụ dỗ bé, lấy luôn chiếc điện thoại rồi bỏ đi.

Bình luận