Đường dây nóng hỗ trợ xét tuyển đại học của 100 trường

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố thông tin đường dây nóng hỗ trợ thông tin xét tuyển của 100 trường đại học, cao đẳng.

Để hỗ trợ tối đa thí sinh khi đăng ký xét tuyển, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thông tin đường dây nóng hỗ trợ xét tuyển của 100 trường đại học, cao đẳng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video: Thí sinh lúng túng chọn trường, ngành dù đã biết điểm thi

Bình luận