Du học sinh Việt bị bóc lột, khổ sai trên đất Australia

Rất nhiều sinh viên Việt Nam tại Australia đang phải chịu tình trạng lao động rẻ mạt tại các nhà hàng ở Australia.

Bình luận