Độc đáo bia mộ kỹ thuật số ở Slovenia

Một công ty tại Slovenia vừa phát triển phương pháp hiện đại giúp người thân tưởng nhớ người đã khuất qua bia mộ kỹ thuật số.

Bình luận