Doanh nghiệp Việt duy nhất đạt lợi nhuận tỷ 'đô' trong 6 tháng đầu năm

6 tháng đầu năm 2017, Tập đoàn Viettel đạt lợi nhuận 21.672 tỷ đồng và trở thành doanh nghiệp Việt Nam hiếm hoi cán ngưỡng lợi nhuận tỷ đô.

Bình luận