Doanh nghiệp Hà Tĩnh khởi kiện Cục thuế xôn xao dư luận

Một doanh nghiệp ở TP Hà Tĩnh khởi kiện Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh ra tòa vì cho rằng đơn vị này ra quyết định sau thanh tra trái quy định của pháp luật.

Bình luận