Điều trị tự kỷ bằng cưỡi ngựa

(VTC News) - Những chú ngựa sẽ giúp trẻ tự kỷ tập trung, thúc đẩy suy nghĩ cũng như khuyến khích những hành vi tích cực.

Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC

Báo Điện tử VTC News