Điệp viên huyền thoại suýt bị lộ chỉ vì vợ giận

Chỉ vì sự giận dỗi của vợ, một điệp viên huyền thoại thời Thế chiến thứ II đã suýt làm hỏng cả một chiến dịch đổ bộ của quân đội Anh.

Bình luận