Điểm danh những thánh địa võ thuật nổi tiếng nhất Trung Quốc

Thiếu Lâm Tự, Núi Võ Đang hay làng Trần Gia Câu được đánh giá là những lò đào tạo võ thuật hàng đầu Trung Quốc.

Bình luận