Điểm chuẩn vào Đại học Sư phạm Hà Nội, Sư phạm Hà Nội 2 năm 2016

(VTC News) - Sáng 14/8, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã công bố điểm chuẩn năm 2016 vào các ngành trong trường.

dai hoc su pham ha noi

 Đại học Sư phạm Hà Nội đã công bố điểm chuẩn năm 2016

Đại học Sư phạm Hà Nội lấy điểm chuẩn dao động từ 16 - 26 điểm (hệ số 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

Minh Đức
Bình luận