Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Đà Nẵng năm 2015

(VTC News) - Điểm chuẩn Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) chính thức công bố điểm chuẩn NV1 vào các ngành học trong trường.

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) năm 2015: Cao nhất là 32,17 điểm, thấp nhất là 17 điểm.
điểm chuẩn đh sư phạm đh Đà nẵng
 Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng công bố điểm chuẩn 2015.
Cụ thể như sau:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 D140201 Giáo dục mầm non
21.75
2 D140202 Giáo dục Tiểu học
21
3 D140205 Giáo dục Chính trị
18.75
4 D140209 Sư phạm Toán học
24.25 Toán ≥ 8.25
5 D140210 Sư phạm Tin học
20.25 Toán ≥ 6.25
6 D140211 Sư phạm Vật lý
23 Vật lý ≥ 7.5
7 D140212 Sư phạm Hoá học
23.25 Hóa ≥ 8
8 D140213 Sư phạm Sinh học
21 Sinh ≥ 5.75
9 D140217 Sư phạm Ngữ văn
23.75 Văn ≥ 7.25
10 D140218 Sư phạm Lịch sử
21.25 Sử ≥ 6.75
11 D140219 Sư phạm Địa lý
22 Địa ≥ 7.75
12 D220113 Việt Nam học
19.25
13 D220310 Lịch sử
17
14 D220330 Văn học
18
15 D220340 Văn hoá học
17.5
16 D310401 Tâm lý học
18.75
17 D310501 Địa lý học
17.5
18 D320101 Báo chí
20.25
19 D420201 Công nghệ sinh học
18.75
20 D440102 Vật lý học
18.5
21 D440112 Hóa học
19
22 D440112NEW Hóa học
19
23 D440217 Địa lý tự nhiên
17.25
24 D440301 Khoa học môi trường
19
25 D460112 Toán ứng dụng
18.75
26 D480201 Công nghệ thông tin
20.75
27 D760101 Công tác xã hội
18.25
28 D850101 Quản lý tài nguyên và môi trường
18.25
29 C140221 Sư phạm Âm nhạc
32.17

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng
) năm 2015 chỉ tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Lưu Ly

Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC