'Dị nhân' thích sưu tầm và tự hành hạ bằng dụng cụ tra tấn tàn bạo

Steve Santini, người đàn ông Canada bỏ rất nhiều thời gian để thực hiện những việc kỳ quặc, anh ta thích sưu tập và trải nghiệm các dụng cụ tra tấn trên thế giới.

Bình luận