Đề thi và đáp án chính thức môn Lịch Sử

(VTC News) - Đáp án môn Lịch Sử - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2011 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Đề thi Lịch Sử - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2011 - Hệ giáo dục THPT

DeCtSuGDTHPTTNK11.pdf

Đáp án môn Lịch Sử - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2011 - Hệ giáo dục THPT

HdcCtSuGDTHPTTNK11.pdf

Đề thi Lịch Sử - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2011 - Hệ giáo dục thường xuyên

DeCtSuGDTXTNK11.pdf

Đáp án môn Lịch Sử - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2011 - Hệ giáo dục thường xuyên

HdcCtSuGDTXTNK11.pdf

P.V

Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC