Đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng, Hà Nội ngập vẫn hoàn ngập

Đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng, khởi công từ năm 2008 để cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước nhưng mỗi khi mưa lớn, Hà Nội vẫn ngập sâu, giao thông tê liệt.

VTC9

Bình luận