Dấu ấn và những di sản của Tổng thống Obama sau 2 nhiệm kỳ

Trong 2 nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông Obama đã để lại những dấu ấn đậm nét; tuy nhiên, trong một thế giới luôn biến động, những gì ông Obama chưa làm được sẽ là thách thức không nhỏ cho vị tổng thống thứ 45 của nước Mỹ, dù đó là bà Hillary Clinton hay ông Donald Trump.

 

VTC1

Bình luận