Đào móng, tá hỏa phát hiện kho đạn M79 hàng trăm viên dưới nền nhà

Tại TP Biên Hòa, Đồng Nai, khi đang đào móng xây nhà, một số thợ phát hiện kho đạn hàng trăm viên gỉ sét ở độ sâu khoảng 1 mét, bước đầu xác định đây là loại đạn M79 còn sót lại sau chiến tranh.

Bình luận