Dân số già hóa nhanh chóng mặt, người Việt chịu cảnh 'chưa giàu đã già'

(VTC News) - Tình trạng già hóa dân số diễn ra nhanh chóng ở Việt Nam sẽ gây ra nhiều thách thức cho tăng trưởng kinh tế, hạ tầng cơ sở và các dịch vụ an sinh xã hội.

VTC1

Bình luận