Dân Mỹ bỏ tài sản, quyết không bỏ vật nuôi trong bão Harvey

(VTC News) - Khi phải di tản sau bão Harvey, người dân Texas, Mỹ có thể bỏ lại đồ đạc quý giá nhưng quyết không bỏ rơi thú nuôi; ở các trung tâm cứu hộ, nhiều người sẵn sàng ngủ ngoài trời với chó và mèo của mình.

VTC14

Bình luận