Đại sứ Mỹ tiết lộ kế hoạch ăn Tết Đinh Dậu ở Việt Nam

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius tiết lộ kế hoạch ăn Tết Đinh Dậu trong chuyến đi chợ hoa mua đào trước dịp năm mới.

Bình luận