Đại học tuyển thẳng thí sinh 21 điểm kỳ thi THPT quốc gia

(VTC News) - Trường Đại học FPT vừa thông báo điều kiện tuyển thẳng hệ đại học chính quy năm 2015 cho các thí sinh.

Thí sinh thuộc diện tuyển thẳng vào Đại học theo quy định về tuyển thẳng của Bộ Giáo dục và đào tạo năm 2015.

Thí sinh tốt nghiệp THPT, có tổng điểm 3 môn đạt từ 21 điểm trở lên (đã cộng điểm ưu tiên) trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015 theo tổ hợp các môn xét tuyển của ngành đăng ký học tại Trường Đại học FPT.
Đại học FPT tuyển thẳng thí sinh đạt từ 21 điểm trở lên với tổ hợp các môn thì ở kỳ thi THPT quốc gia 2015
Đại học FPT tuyển thẳng thí sinh đạt từ 21 điểm trở lên với tổ hợp các môn thì ở kỳ thi THPT quốc gia 2015

Thông tin chi tiết ngành học và tổ hợp môn xét tuyển :

STT

Ngành đào tạo

Mã tổ hợp môn xét tuyển

Tổ hợp môn xét tuyển

1

Kỹ thuật phần mềm

A01
A00
D01
B00*

Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Vật lý, Hoá học
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học

2

An toàn thông tin

A01
A00
D01
B00*

Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Vật lý, Hoá học
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học

3

Quản trị kinh doanh

A01
A00
D01
B00*

Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Vật lý, Hoá học
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học

4

Tài chính – Ngân hàng

B00*
A00
C04*
C03*

Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Vật lý, Hoá học
Toán, Ngữ Văn, Địa lí
Toán, Ngữ Văn, Lịch sử

5

Ngôn ngữ Anh

A01
A00
D10*
D09*

Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Vật lý, Hoá học
Toán, Địa lí, Tiếng Anh
Toán, Lịch sử, Tiếng Anh

6

Ngôn ngữ Nhật

A01
C01*
D01
B00*

Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Vật lý, Ngữ Văn
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học

7

Thiết kế đồ họa

V00*
V01
H01
A01

Toán, Vật lý, Vẽ
Toán, Ngữ văn, Vẽ MT
Toán, Ngữ văn, Vẽ MT
Toán, Vật lý, Tiếng Anh

8

Kiến trúc

V00*
B00
B03*
D01

Toán, Vật lý, Vẽ
Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Ngữ Văn, Sinh học
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh


Thí
sinh không thuộc diện tuyển thẳng cần đạt đủ các điều kiện sau để nhập học hệ đại học chính quy của Trường Đại học FPT: Tốt nghiệp THPT; Trúng tuyển trong các kỳ thi tuyển sinh của Trường Đại học FPT.

Có tổng điểm 3 môn thi THPT Quốc gia 2015 trong tổ hợp các môn xét tuyển của ngành đăng ký học đạt từ 15 điểm trở lên (đã tính điểm ưu tiên).

Kỳ thi tuyển sinh đợt 3 của Trường Đại học FPT được tổ chức vào ngày 06/9/2015.

Hoàng Anh
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC