Đà Nẵng: Con bị xước má, phụ huynh đến tận trường tát cô giáo

Thấy con đi học về cho biết bị cô giáo ở trường đánh làm xước má, mẹ của một học sinh lớp 3 đã đến tận trường tát vào mặt cô giáo, vừa đánh vừa nói: "Cô đó đánh con tôi".

Bình luận