Cười vỡ bụng clip tay trống 'phiêu nhất quả đất'

Dù không có một tấc dùi trong tay, tay trống cừ khôi vẫn "chơi nhạc" cực phiêu và máu lửa trên tàu điện ngầm.

Bình luận