Cuộc cách mạng Mobile Banking diễn ra như thế nào?

(VTC News) - Có thể ví chuyển tiền truyền thống qua ngân hàng như đi xe ngựa, lên Internet banking thì chuyển qua chạy xe máy, với mobile banking là ôtô. Còn với Bankplus thì mọi chuyện đã khác...

Banking Plus-01

 

Viettel
Bình luận