Cục phó mất gần 400 triệu đồng được bổ nhiệm 'đặc biệt'

(VTC News) - Dù ông Nguyễn Xuân Quang chưa có chứng chỉ trung cấp lý luận chính trị, chưa có quyết định bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính theo quy định nhưng vẫn được bổ nhiệm vì lý do rất 'đặc biệt'.

VTC14

Bình luận