Công an TP.HCM quyết tâm bắt đến cùng kẻ ấu dâm

Dù gặp nhiều khó khăn trong công tác điều tra, Công an TP.HCM vẫn quyết tâm thu thập đủ chứng cứ để luận tội kẻ ấu dâm.

Bình luận