Cô giáo dùng dép đánh liên tiếp, thúc gối vào bụng trẻ mầm non