Cô gái cầm ô đi mưa bị sét đánh trúng

Cô gái cầm ô đi dưới cơn mưa tầm tã, đúng lúc đi ngang qua các tán cây thì bị sét đánh trúng, ngã nhoài ra đất.

Bình luận