Clip: Tháo dỡ Thương xá Tax ở Sài Gòn

Sáng 12/10, Thương xá Tax – một công trình kiến trúc gắn bó với người dân Sài Gòn suốt gần 100 năm qua bắt đầu được chủ đầu tư tháo dỡ.

Bình luận