Clip: Những tai nạn hài té ghế trong ngày tốt nghiệp

(VTC News) - Những tai nạn hài hước trong ngày nhận bằng tốt nghiệp khiến người xem không thể nhịn cười.

Nguồn: Facebook

Phong Linh

Bình luận