Clip: Người Hà Nội và TP.HCM nô nức đi ngắm siêu trăng

Mặc dù 20h52' siêu trăng mới đạt cực đại nhưng ngay từ chập tối, người dân Hà Nội và TP.HCM đã nô nức đi ngắm siêu trăng.

Bình luận