Clip: Hãi hùng bọ đầu đen nhung nhúc trong nhà dân ở Đồng Nai

(VTC News) - Bọ bám lên giường, bám lên quần áo, bò nhung nhúc trong nhà; điều đáng nói là hiện các loại thuốc được cấp cho ngành Y không thể phát huy tác dụng trong phòng trừ hay diệt loại bọ này.

 

VTC14

Phong Linh

Bình luận

Vui

Ăn

Sao