Clip: GLTT vai trò của chuyên gia tư vấn NSCL với doanh nghiệp

(VTC News) - Từ 9h - 11h30 ngày 31/8, Chất lượng Việt Nam tổ chức giao lưu trực tuyến “Vai trò của chuyên gia tư vấn năng suất chất lượng trong hoạt động doanh nghiệp".

Bình luận