Clip CSGT đội mưa khiêng cáng đưa cụ ông đi viện gây 'bão' mạng

Hình ảnh nhóm CSGT không quản mưa gió, cùng hiệp sức khiêng cáng đưa cụ ông bị bệnh nặng đến bệnh viện trong bão Dianmu khiến nhiều người xúc động.

Bình luận