Clip: Công nghệ 'mắt diều hâu' dùng trong Euro 2016

Hawk-Eye được UEFA chọn dùng tại Euro 2016, đây là công nghệ giúp trọng tài phân xử những tình huống tranh cãi.

Nguồn: Zing

Bình luận